PRISPEVAMO K VAŠEMU DOBIČKU

O PODJETJU

LJUBLJANA

CELOVŠKA 150, LJUBLJANA
PETEK 10:00 - 12:00

TELEFON

041 682 727
01 8995 083

SEDEŽ

CESTA DUŠANA KVEDRA 27, LITIJA
PONEDELJEK - ČETRTEK 08:30 - 15:30

MAIL

info@pavliha.org

FINANČNA ANALIZA

POVPREČNI STROŠKI FINANČNE STRUKTURE - WACC

Kaj je WACC (weighted average cost of capital) ?

Sredstva podjetja so financirana z dolgovi ali kapitalom. Iz tega sledi, da se podjetje financiran na najrazličnejše načine kot je npr. lastniški kapital, dolgoročni dolg, kratkorolčni dolg itd. Vsak tak vir financiranja pa zahteva drugačen donos.

Wacc je tehtano povprečje stroškov, ki jih imamo z posameznim virom financiranja.

Splošna enačba za izračuna WACC

WACC

N - število virov financiranja
ri - zahtevan donos za posamezni vir fianciranja
MVi - tržna vrednost posameznega dolga

Če sedaj v izračun WACC vklopimo še davčno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, dobimo naslednjo enačbo :

WACC z vključeno davčno stopnjo

MVe – tržna vrednost kapitala
MVd – tržna vrednost dolgov
Re – zahtavena stopnja donosa na kapital
Rd – zahtevana stopnja donosa na dolgove
t- stopnja davka od dohodkov pravnih oseb

Pomoč pri izračunu

Primer 1, Primer 2

formulex formule